YASAL UYARILAR - SORUMLULUĞUN REDDİ - ÇEKİNCELER

Sayın Üyemiz ve doktorlar.co web sitesi, kullanıcılarını, şimdilik herhangi bir ücret karşılığı olmadan bilgilendirmeyi hedeflemektedir. Bu hizmet kişilerin hastalıklar, hastalık belirtileri, tıbbi bölümler ve tıbbi işlemler gibi sağlık konularında bilinçlenmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş olup aşağıdaki şartları sağlayan ve kabul eden herkese sunulmuş bulunmaktadır.

doktorlar.co sorumlu değildir ve bu tür bir şart altında tüm sorumluluk tamamen ilgili uzmanlara aittir. Site içeriği, doktor ve uzman görüşleri sadece tavsiye niteliğindedir gerekli görüldüğünde ilgili doktor ya da uzmana başvurmanız önerilir. doktorlar.co gerekli çabayı sarfeder ancak önleyemediği gecikmelerde hukuken sorumluluğu bulunmamaktadır.
doktorlar.co hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.
Site içeriğindeki bilgilerinin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan doktorlar.co sitesindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini; sizin ihtiyaçlarınızı tam veya kısmi olarak karşılayacağını, süresinde, güvenli ve hatasız şekilde sunulmuş olduğunu ve olacağını garanti etmemektedir.
Kullanıcılar, doktorlar.co sitesinin sağladığı içerikten yararlanarak üçüncü şahıslardan almış oldukları mal ve hizmetlerdeki ayıplardan doktorlar.co sitesine atfedilebilecek her türlü sorumluluk karşısında; kullanıcılar, doktorlar.co diğer ağ sitelerine bağlantılar ve yönlendirmeler içermektedir. Bu bağlantılarin varlığı, link verilen ağ sayfalarının içeriklerinin denetlendiğini göstermemektedir. Bağlantı sağlanan sitelerdeki içerik "olduğu gibi" verilmektedir. doktorlar.co için hiç bir bağlayıcılık taşımaz ve hukuki sorumluluk doğurmaz.
doktorlar.co, kişilik haklarına, fikri sınai haklara, cevap ve düzeltme hakkına saygı duyar. Kişilik haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi; marka, patent, faydalı model vs. gibi fikri sınai hakların ihlal edilmesi; cevap ve düzeltme hakkını doğuracak nitelikte bir yayının varlığı, bir marka, ürün veya hizmet hakkındaki içeriğin kötüleme maksatlı olması ve/veya haksız rekabet oluşturması halinde, durumun kendisine iletilmesini takiben gerekli hukuki prosedürleri uygulayacaktır.
Siteye gönderilen veya sitelerimiz kanalıyla üye ve ziyaretçilere ulaştırılan yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm mali ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve geri dönülemez surette münhasıran doktorlar.co sitesi üzerinde, tüm etkileşimli ortamları kullanırken ya da herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, doktorlar.co tarafından tüm çaba sarfedilmiş olmasına rağmen elde olmayan teknik aksaklıklardan dolayı çalışmaması halinde oluşabilecek üyeler arası gizlilik ihlallerinden doktorlar.co, bu sitede yer alan içeriklerin arama motoru sonuçlarında indekslenmesinden ve görüntülenmesinden sorumlu tutulamaz.
doktorlar.co sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine tabidir. Bu türden kullanımlar, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınmak suretiyle, kaynak ve yazarı belirtilerek gerçekleştirilebilir.
Yöneticiler her yazılan mesajı ya da içeriği her an kontrol edemeyebilirler. Yöneticilerden önce uygunsuz bir mesajla karşılaşan kullanıcılar imkanları dahilinde olmak üzere ilgili uygunsuz bulduğu içerikten o bölümden sorumlu yöneticileri haberdar etme hakkına ve yetkisine sahiptir. Üyeler bu sistemi kullanma konusunda doktorlar.co tarafından desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.
Bu siteyi ziyaret eden kişiler, bu sayfadaki uyarıları, çekinceleri ve sorumluluk reddini kabul etmiş sayılırlar.

 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.