Acil Tıp

Acil tıp; kalp krizi, zehirlenme, trafik kazası, düşme, ateşli silah ve kesici delici alet yaralanmaları gibi hayati tehlike yaratan durumların hızlı bir şekilde tanınması ve tedavisinin yapılmasını sağlayan bir tıp bilim dalıdır. Acil tıp uzmanı, acil hastalık ve yaralanma durumlarında hasta kişinin yaşam bulgularının düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve tedavisinin yapılmasını sağlar. Hastanelerin acil servis bölümlerindeki hizmetler, hasta ya da yaralıya olay yerinde ve hastaneye ulaşıncaya kadar verilen acil yardım (ilk yardım) ve deprem ve sel gibi olası bir afet durumuna karşı afet organizasyonu acil tıpın konusu kapsamındadır.

Acil tıp uzmanı, kardiyoloji, travmatoloji ve tıbbi bakım konularında temel eğitim almış olan tıp doktorudur. Acil tıp uzmanı, tıbbi açıdan acil durumdaki bir hastanın hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve uygun tedavisinin sağlanması yanında, acil tıbbi bakım gereken ancak diğer sağlık bakım birimlerine çeşitli nedenlerle ulaşamayan hastaların da hastane öncesi acil tedavilerini sağlar.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.