Beyin-Omurilik-Sinir Cerrahisi

Beyin-omurilik-sinir cerrahisi (nöroşirürji), beyin, beyincik, omurilik ve omurilikten çıkıp kol, bacak ve organlara dağılan sinir lifleri ile ilgili bozukluklarının tanı ve tedavisi ile uğraşan bir cerrahi uzmanlık dalıdır. Bu dalda uzmanlaşmış olan doktorlarına beyin ve sinir cerrahı ya da nöroşirürjiyen denmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisinin spinal (omurilik), fonksiyonel, tümör, vasküler (damar) ve çocuk nöroşirürjisi gibi alt birimleri vardır.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.