Çevre Sağlığı

İnsanların içinde yaşadıkları ortama çevre denir. Çevre, insanların gelişmesini sağlayan ve onları sürekli olarak etkisi altında bulunduran fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal faktörlerin tümüne denir. Halk sağlığı bölümünün bir alt birimi olan çevre sağlığının başlıca görevi, insan sağlığına zarar veren çevresel faktörleri yok etmek, çevre şartlarını düzeltmek ve daha iyi bir hale getirmek gerekli önlemleri alma ve uygulama, gıda, su, hava ve binaları sağlık açısından denetlenmesini sağlamadır.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.