Girişimsel Nöroradyoloji

Girişimsel nöroradyoloji, radyoloji bölümünün ve beyin-omurilik-sinir cerrahisinin bir üst uzmanlık alanıdır (yan dal) ve baş ve boyun bölgesi, beyin ve omuriliğin damarsal sorunları ile ilgilenir. Anjiyografi yöntemiyle, kasık bölgesindeki bir damardan girilerek beyinin en uç noktalarındaki damarlara kadar ulaşılır ve beyin damarlarındaki sorun tedavi edilir. Kanayan beyin damarlarları tıkamak, tıkalı olan beyin damarlarını açmak ve hastalık olan damar boşlukları (anevrizma) doldurma işlemi girişimsel nöroradyoloji ile mümkün olmaktadır. Beyin damarlarındaki balonlaşma (anevrizma) veya fistülün (atardamar ile toplardamar arasında bir kısa devre olması) tıkama yönyemiyle  tedavisi, beyin ve boyun damarlarındaki darlıkların açılması, baş boyun bölgesinde hemanjiyom (doğum lekesi)  diye adlandırılan kırmızı mor lekelerin ve şişliklerin içine bir takım ilaçlar vererek kurutulması işlemleri de girişimsel nöroradyolojinin ilgi alanına girmektedir.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.