Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Rahim ve rahim ağzı (serviks) kanseri, miyom, over (yumurtalık) kanseri, vajina ve vulva dan köken tümörler ile ilgilenen bir jinekoloji alt birimidir.

 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.