Perinatoloji (Riskli Gebelik)

Perinatoloji, sorunlu gebeliklerin tanısı, takibi ve tedavisi ile ilgilenen kadın hastalıkları ve doğum bölümünün bir yan dalı, yani üst uzmanlık alanıdır. Perinatoloji uzmanlığı için, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduktan sonra, ek olarak en az 3 yıl süre ile bu konuda yan dal uzmanlık eğitimi almak gerekmektedir.

Perinatoloji; hem anne hem de bebeğin sağlığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Perinatolojinin amacı riskli gebelik durumlarını belirlemek ve buna göre gebeyi takip etmek ve tedaviyi planlamaktır. Riskli gebelikler genellikle, genetik yapı, anne yaşı ve annenin yaşam tarzına (sigara içmek, kilo, ilaç kullanımı, egzersiz ve stres) bağlıdır. Perinatoloji işte bu yüksek risk grubundaki gebelikleri belirler ve önlem alır.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.