Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve damar cerrahisi; kalp, kalp kapakları ve kalbe giren ve kalpten çıkan dört büyük damar ve vücudumuzdaki organların canlılığını koruyabilmesi için gerekli olan kan ve lenf dolaşımını sağlayan tüm damarların (atar damar, toplar damar ve lenf damarı) hastalıklarının tanısı ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir bölümdür. Kalp ve damar cerrahisi konuda uzmanlaşmış doktorlara ‘kalp damar cerrahı’ denir.

Klap ve damar cerrahisi; başlıca koroner damar hastalıkları (bypass), kalp kapağı hastalıkları, damar tıkanıklıkları, damar genişlemeleri (anevrizma), varis, doğumsal kalp delikleri ve yanlış damar gelişmeleri gibi ameliyatları gerçekleştirir.

 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.