Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi

Çocuklarda görülen doğumsal kalp hastalıkları, romatizmal kalp hastalıkları ve ritim ve ileti bozuklukları gibi kalp hastalıkları ve kalbe giren ve kalpten çıkan büyük damarların bozukluklarının tanısı ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir tıp bilim dalıdır. Kalp ve Damar Cerrahisi’nin üst uzmanlık alanı (yan dal)dır. Bu konuda uzmanlaşmış kalp ve cerrahlarına çocuk kalp ve damar cerrahı denir.

Doğumsal kalp hastalıkları, doğum öncesi anne karnındaki bebeğin gelişimi sırasında ortaya çıkan, kalbin kulakçık veya karıncıkları arasındaki delikler, kalbe gelen veya kalpten çıkan büyük damarlardaki bozukluklar, kalp kapakçılarında darlık veya yetersizlikler, kalp kasını besleyen koroner damarlardaki anomaliler ve karıncık veya kulakçıklardaki gelişme bozukluklarıdır.

Romatizmal kalp hastalıkları, genellikle kalp kapakçıklarında şekil bozuklukları, darlık veya yetersizliklere neden olur. Geçirilen bazı boğaz enfeksiyonlarından sonra gelişebilir.

Kalbin elektriksel sistemindeki bozukluk sonucu kalp atımında anormal yavaşlama, duraklama veya hızlanmalarla kendini gösteren bozukluklara da Ritim ve ileti bozuklukları denir. Daha çok erişkin yaşlarda görülen bu bozukluklar bazen çocuklarda ortaya çıkabilir.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.