Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Kulak-burun-boğaz (KBB) hastalıkları; kulak, burun, boğaz ile baş ve boyun hastalıkların tanısı, tıbbi (ilaçlarla) ya da ameliyat ile tedavisini yapan bir bilim daldır. Bu konuda uzmanlaşmış doktorlara kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı denir.

Kulak, burun, yüz kemiklerindeki sinüs boşlukları, ağız boşluğu, boğaz, gırtlak, üst yutak ile yüz ve boyunda yer alan yapıların hastalıklarının tanısı ve tedavisi Kulak-Burun-Boğaz (KBB) Hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Kulak-burun-boğaz (KBB) hastalıkları, hem çocuk hem de erişkin hastalarla ilgilenir.

 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.