Çocuk Cerrahisi

Çocukların (0-16 yaş) cerrahi hastalıklarının tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Bu konuda uzmanlaşmış doktorlara çocuk cerrahı ya da pediatrik cerrah denir.

Çocukların vücut yapıları ve metabolizmaları erişkinlerinkinden farklıdır. Bu yüzden çocuklarla ilgili cerrahi girişimlerin bu konuda eğitim almış ve uzmanlaşmış çocuk cerrahları tarafından yapılması gereklidir. Çocukta ve erişkinde aynı isimle adlandırılan bir hastalık, çok farklı yöntemlerle tedavi edilmektedir. Çok küçük denilebilecek bir cerrahi girişim bile, uygun şartlarda yapılmaz ise çocuklarda çok ciddi psikolojik travmalara sebep olabilir.

Çocuk cerrahisi; doğuştan olan bozuklukların ameliyat ile düzeltilmesi, cerrahi girişim gerektiren çocukluk çağı hastalıklarının tedavisi ve bebek daha doğmadan doğum önces saptanan anomaliler ile ilgili kararların alınmasında anne-baba adaylarına danışmanlık yapma ile ilgilenir.

Çocuklarda görülen baş ve boyun hastalıkları, akciğer, göğüs boşluğu ve solunum yolları hastalıkları, karın duvarı ve karın içi organların hastalıkları, hormon hastalıkları, böbrek ve idrar yolları hastalıkları ve üreme organları ile ilgili hastalıklar, karaciğer ve safra yolları hastalıkları, yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı (duedonum) ve bağırsak hastalıkları çocuk cerrahisinin ilgi alanına girmektedir.

 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.