Plastik-Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi

Plastik-rekonstriktif ve estetik cerrahi ya da kısaca plastik cerrahi, vücutta doğuştan itibaren var olan ya da çeşitli nedenlerden dolayı daha sonra oluşan çeşitli şekil bozukluklarının, organ ve doku kayıplarının düzeltilerek tedavisini sağlayan ve estetik (kozmetik) açıdan vücut görüntüsünün daha güzel olmasını sağlamaya çalışan bir tıp bilim dalıdır.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.