El Cerrahisi

El cerrahisi, vücutta omuzdan başlayıp el parmak ucuna kadar uzanan ve kol olarak adlandırılan bölümün doğuştan ya da sonradan oluşan hastalıkları ve yaralanmalarının tedavisi ile ilgilenen bir üst uzmanlık dalıdır. Bu işte uzmanlaşmış doktorlara ‘el cerrahı’ denir. El cerrahı, ortopedi ve travmatoloji, plastik cerrahi ya da genel cerrahi uzmanıdır.

Mikrocerrahi, ameliyat mikroskopu veya ameliyat gözlüğü kullanarak ameliyat sahasının büyütülmesi ile uygulanan bir cerrahi tekniktir. Böylece normalde çıplak gözle zor görülebilen sinir ve damar gibi yapılardaki sorunların cerrahi olarak tedavisi mümkün olmaktadır. Mikrocerrahi işlemi; damar ve sinirlerin onarımında, vücudun bir bölgesinden başka bir bölgesine yapılan damarlı doku nakillerinde kullanılır. İş kazası, trafik kazası, cam kesileri ve düşme sonucu uzuvlarda (kol veya bacak) meydana yaralanmaların ve kopmaların tamiri ve dikilebilmesi mikrocerrahi yöntem ile mümkün olabilmektedir.

 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.