Çocuk Acil

Çocuk acil, çocuklarda hayati tehlike yaratan durumların hızlı bir şekilde tanınması ve tedavisinin  yapılmasını sağlayan bir tıp bölümüdür ve  çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün bir üst uzmanlık alanıdır (yan dal). Çocuk yaş grubundaki (0-16 yaş) ölümlerin önemli bir kısmını  acil tıbbi sorunlar oluşturmaktadır. Acil hasta ya da yaralı çocuğun en önemli özelliği, hayati tıbbi bulgularının güvende olmayışı ve gelişmelerin önceden kestirilemeyişidir. Ölümlerin önlenebilmesi ve sakatlıkların azaltılabilmesi, hasta ya da yaralı çocuğun içinde bulunduğu acil durumun hızlı ve doğru bir şekilde tanınmasına ve tedavi edilmesine bağlıdır. 

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.