Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri)

Sağlık, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde olması durumudur. Psikiyatri (Akıl ve Ruh Sağlığı Hekimliği) başlıca ilgi alanı düşünce, davranış ve duygu değişiklikleri ile kendini gösteren ve halk arasında akıl hastalığı, ruh hastalığı ve ya sinirlilik denilen ruh hastalıklarının tanı ve tedavisiyle uğraşan bir tıp dalıdır. Bu konuda uzmanlaşmış doktorlara da psikiyatri uzmanı ya da psikiyatr denir. Psikiyatri uzmanları hastalıkların tedavisinde ilaç ve psikoterapi yöntemini kullanırlar.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.