Askeri Psikiyatri

Askerlik görevini yapmakta olan gençlerde ve askeri personelde ortaya çıkan psikiyatrik sorunların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir psikiyatri alt birimidir.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.