Çocuk Radyolojisi

Doğumdan ergenliğe kadar olan dönemde (0-16 yaş) hastalıklarının, röntgen ışınlarından yararlanarak tanısını koyma ile uğraşan bir radyoloji üst uzmanlık birimidir. Bu konuda uzmanlaşmış radyologlara Çocuk Radyoloğu ya da Pediatrik Radyolog denir.

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.