Spor Hekimliği

Spor Hekimliği, çocuk, genç ya da yaşlı ve erkek ya da bayan bütün kişilerin sportif faliyetlere katılmasını sağlamak ve hareketsizlik sonucu ortaya çıkan sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi ile uğraşan bir tıp bilim dalıdır.

Kişilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi için fizksel aktivite (egzersiz) yapmaları gereklidir. Toplumda yaşayan insanların fiziksel aktiviteye katılımlarını özendirerek artırmak, kişilerin spora katılım öncesi gerekli sağlık kontrollerinin yapılması, spor ve fiziksel aktivite programlarının düzenlenmesi, egzersiz programları uygulamaları, spor ve fiziksel aktiviteler sırasında karşılaşılan sakatlık ve yaralanma gibi sağlık sorunlarının önlenmesi, tanısı ve tedavisi, sporcu performansının tıbbi açıdan değerlendirilmesi ve doping maddesi kullanımı ile mücadele edilmesi gibi konular spor hekimliğinin ilgi alanına girmektedir.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.