Adli Tıp

Adli soruşturmalar ve adli yargı süreçleri içerisinde bir olayın açıklanması ve konu ile ilgili bilirkişi raporunun oluşturulması, mahkeme süreçlerinde teknik veya bilirkişi raporunun beyan edilmesi ve düzenlenmesi işlemine adli tıp denir. Adli tıp bilirkişi hizmetleri veren kurumlardandır. Adli tıp uzmanı; iç hastalıkları, genel cerrahi, dermatoloji gibi tıp alanlarında uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, adli tıp uzmanlık eğitimi almış olan tıp doktorudur.

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.