Çocuk Endokrinolojisi

Vücudumuzda bulunan iç salgı bezleri, hormon adı verilen ve vücutta üreme, metabolizma, büyüme ve gelişme gibi çok önemli görevleri olan maddeleri üretirler. Hormonlar çevremize verdiğimiz tepkiyi kontrol eder, vücudun çalışabilmesi için için gerekli olan enerjiyi ve besini sağlamaya yardımcı olurlar. Endokrinoloji vücudumuzda hormon salgılayan iç salgı bezlerinin hastalıklarının tanı ve tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır. Endokrin sistem yani hormon sistemi hipotalamus, hipofiz, tiroid, paratiroid, böbreküstü bezi (adrenal bez, sürrenal bez) overler (yumurtalık) ve testislerin salgıladığı hormonlar ve onların hastalıklarıyla ilgilenir. Endokrinoloji ayrıca metabolizma hastalıkları ile yani obezite (şişmanlık), diyabet (şeker hastalığı), osteoporoz (kemik erimesi), kan yağları (kolesterol, trigliserid) ve ürik asit yüksekliği (gut hastalığı)gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile de ilgilenir.

Çocuk endokrinolojisi veya pediatrik endokrinoloji ise yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar olan bebek, çocuk ve ergenlerde görülen hormon hastalıkalrı ve metabolizma bozuklukları ile ilgilenir. Çocuk Endokrinolojisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü’nün yan dalı, yani bir üst uzmanlık alanıdır. bu konuda uzmanlaşmış çocuk doktoruna çocuk endokrinoloğu denir.

Çocuk endokrinolojisi’nin ilgilendiği konuların başlıcaları; büyüme ve gelişme gerilikleri, çeşitli nedenlere bağlı boy kısalığı, iştahsızlık, erken veya gecikmiş ergenlik, şeker hastalığı (diyabet), şişmanlık (obezite), guatr ve tiroid bezi hastalıkları (hipotiroidi-hipertiroidi) dir. Ayrıca böbreküstü bezi hastalıkları (doğumsal adrenal hiperplazi, adrenal yetmezlik, Cushing sendromu), aşırı tüylenme (hirsutizm), adet düzensizliği, Turner Sendromu, kalsiyum ve kemik metabolizma bozuklukları (raşitizm, osteogenezis imperfekta), hipofiz bezi hastalıkları, hipoglisemi, cinsel gelişim bozuklukları, mikropenis, inmemiş testis, kuşkulu genital yapı da çocuk endokrinoloji’nin tanı ve tedavisi ile uğraştığı arasındadır.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.