Anatomi

 

<p justify;"="">Anatomi, temel tıp bilimlerinden biridir ve insan vücudunda bulunan organların tanımlanması, büyüklükleri, biçimleri ve birbirleriyle olan komşuluk ilişkilerinin belirlenmesi ve bu bilgilerin hekimlik alanında uygulanmasıyla ilgilenen bir bilim dalıdır.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.