Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Dışarıdan vücuda giren zaralı maddelere ve mikroplara karşı vücut, bağışıklık sistemi (immün sistem) tarafından korunmaktadır.  Bazı durumlarda bağışıklık sistemi, normalde vücut için zararsız olan maddelere karşı, vücudun kendisine zarar verecek kadar anormal derecede aşırı cevap verebilir. Bu duruma  alerji denir.  Çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları; çocuk yaş grurubunda (0-16 yaş) görülen alerji ve bağışıklık sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp bilim dalıdır.  Çocuk sağlığı ve hastalıklarının bir üst uzmanlık dalıdır (yan dal). Bu konuda uzmanlaşmış çocuk sağlığı ve hastalıkları doktorlarına çocuk immünoloji ve alerji uzmanı denir. 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.