Gelişimsel Pediatri (Çocuk Gelişimi)

Gelişimsel pediatri; çocukların zihinsel, duygusal, sosyal, konuşma, kişisel bakım ve özgüven açısından gelişimlerini takip eden ve destekleyen, bu konularda oluşabilecek muhtemel sorunları öngören ve çocukların aileleri ile birlikte hareket ederek, erken tanı ve tedaviyi amaçlayan bir çocuk sağlığı ve hastalıkları üst uzmanlık alanıdır (yan dal).

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.