İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları

İmmunoloji ve alerji hastalıklarının iligi alanına giren başlıca hastalıklar, alerjik rinit, astım (bronşiyal astım), ürtiker (kurdeşen) ve anjioödem, kontakt dermatit, ilaç ve gıda alerjileri gibi hastalıklardır. Bağışıklık sistemi yetmezliklerinin tedavisi de yine bu bölüm tarafınddan yapılmaktadır. İmmunoloji ve alerji hastalıkları doktoru, allerji testi yaparak, kişide alerji yapan maddenin (alerjen) ne olduğu öğrenmeye çalışır. Bu madde bulunduktan sonra hastanın duyarlı olduğu alerjenlerin vücuda gittikçe artan dozlarda enjekte edilmesi işlemi (aşı tedavisi veya immunoterapi) uygulanır.   Yine immunoloji ve alerji hastalıkları doktoru, alerjik bir hastalık olan astımda, tedavinin etkinliğini değerlendirmek için solunum fonksiyon testi gibi işlemler de uygulayabilir.

Hangi Şikayetlere Bakar


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.