Ağız-Diş-Çene Radyolojisi

Ağız-diş-çene radyolojisi (diş röntgeni), diş hekimliğinin bir uzmanlık alanıdır ve ağız içindeki ve ağız dışındaki hastalıkların tanısının konması  ile ilgilenir. Tanının doğru olarak konulabilmesi için, ağız içi ve ağız dışı muayenesi ve gerektiğinde radyolojik muayene yapılır. Radyolojik muayene, gerektiği durumlarda başvurulan ağız içi ve ağız dışı muayeneyi destekleyecek yöntemlerdir. Standart olarak alınan çene ve diş röntgenleri ile; gözden kaçabilen arayüz çürükleri, gömük dişler, periodontal dokulardaki kemik yıkımları, çene kemiklerindeki oluşumlar, taşkın dolgular, çocuklarda kalıcı dişlerin konumu, köklerin oluşumu ve süt dişi kökleri hakkında bilgi sahibi olunur.

 

 

 

 

 

<p style="text-align: justify;" justify;"="">


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.