Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti)

Çocuk diş hekimliği (pedodonti), diş hekimliğinin bir uzmanlık dalıdır. Bu alanda uzmanlaşmış diş doktorlarına da çocuk diş hekimi (pedodontist) adı verilir. Çocuk diş hekimliği başlıca, doğumdan ergenlik çağının sonuna kadar olan dönemde ağız, diş ve çene bölgesinin yapısal bozuklukarı ve hastalıkları, çocukların süt ve kalıcı dişlerinin sağlıklı olarak korunması, çürük, yaralanma, kalıtımsal ve çevresel etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesi ile uğraşır.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.