Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Çocuk enfeksiyon hastalıkları; çocukluk çağında (0-17 yaş) görülen döküntülü hastalıklar, ateşli ve bulaşıcı hastalıklar, hastane enfeksiyonları, doğuştan var olan enfeksiyonlar, enfeksiyöz hepatitler, çeşitli nedenlerle aldıkları tedaviye bağlı olarak ya da doğuştan bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda gelişen enfeksiyonlar ve sonradan gelişen immünyetmezlik virüsü (HIV virüsü) taşıyan veya HIV hastalığı ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü’nün yan dalı, yani bir üst uzmanlık alanıdır.

Santral sinir sistemi enfeksiyonlarından beyin zarı iltihabı (menenjit, beyin iltihabı (ensefalit, sepsis, kana virus karışması (viremi), akut gastroenterit (ishal), her türlü tüberküloz, HIV (AIDS), iltihaplı artrit, osteomiyelit (kemik iltihabı), akut hepatit (karaciğer iltihabı), bruselloz (mal hastalığı), boğmaca,kist hidatik, toxoplazmozis, döküntülü hastalıklar, uzamış ve nedeni bilinmeyen ateş, enfeksiyöz mononükleoz, Ebstein Bar virus enfeksiyonları ve diğer bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları’nın başlıca ilgilendiği hastalıkları oluşturur.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.