Epidemiyoloji

Epidemiyoloji; bir toplumda hastalık, trafik kazaları ve iş kazaları gibi sağlık sorunlarının görülme sıklığını ve dağılımını, bunlar üzerinde etkili olan faktörleri inceleyen ve bu incelemeler neticesinde ortaya çıkan sonuçların, bu sağlık problemlerinin önlenmesi ve kontrolü için uygulanmasını sağlayan halk sağlığı ve enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji bölümlerinin bir üst uzmanlık alanıdır (yan dal). Epidemiyolojinin amacı, toplum sağlığını geliştirmek ve hastalıkların oluşmasını önlemek için gerekli sağlık bilgilerini toplamak, topladığı bu bilgileri yorumlamak ve sonuçlar çıkarmak ve kullanmaktır. Epidemiyoloji istatistik bilimi ile yakından ilişkilidir.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.