Fizyoloji

Fizyoloji temel tıp bilimlerindendir. Vücutta hücrelerin, hücreler tarafından meydana getirilen dokuların ve dokularının oluşturduğu organlarının görevlerini ve bu görevleri nasıl yerine getirdigini inceleyen bir tıp bilim dalıdır. 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.