Gastroenteroloji Cerrahisi

Gastroenteroloji cerrahisi, sindirim sistemini oluşturan organların hastalıklarının tanı ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen genel cerrahi bölümünün bir üst uzmanlık alanıdır (yan dal). Gastrointestinal sitem (sindirim sistemi); gıdaların vücuda alınması, emilmesi, sindirilmesi ve gerekli enerjinin depo edilmesi ve atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlayan yemek borusu (özafagus) mide, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yolları, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve anüsten (makat) meydana gelmektedir.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.