Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıkları, göğüs boşluğunda (göğüs kafesi içinde) bulunan akciğer, akciğer zarı ve nefes borusu gibi organların enfeksiyon, alerji ve tümöral hastalıklarının tanısı ve tedavisi ile ilgilenir. Astım gibi alerjik göğüs hastalıkları, tüberküloz (verem), akciğer kanseri ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi hastalıklar göğüs hastalıklarının başlıca ilgilendiği konulardır. Ayrıca sigara bıraktırma, uyku testleri ve bronkoskopi gibi konular da göğüs hastalıklarının ilgi alanına girer.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.