Çocuk Gastroenterolojisi

Çocuklarda sindirim sistemi (yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas ve safra kesesi) hastalıkları ile ilgilenen tıp bilim dalına çocuk gastroenterolojisi veya pediatrik gastroenteroloji denir. Çocuk sağlığı ve hastalıklarının bir yan dalı (üst uzmanlık alanı)dır.

Sindirim sistemi (gastrointestinal sistem) ve karaciğer organına ait hastalıklar çocukluk yaş grubunda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Sindirim sistemi hastalıklarının başlıca belirtileri; kusma, ishal, kabızlık, karın ağrısı, iştahsızlık, kilo almada azalma, boy kısalığı ve sarılıktır.

 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.