Hava ve Uzay Hekimliği

Hava ve uzay hekimliği, uçak ve helikopter gibi hava araçları ile uzay araçlarında bulunan mürettebat ve yolcularda, yüksek hız, yükseklik, düşük basınç ve radyasyon gibi çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Hava ve uzay hekimliğinin ilgi alanına giren belli başlı konular, hipoksi , vertigo (baş dönmesi) , uçak tutması , dekompresyon hastalıkları, barotravma, görsel illüzyonlar, jet lag  ve  uçuş korkusu (uçak fobisi) gibi yolcu veya mürettebat olarak uçan insanda görülebilen sorunlardır.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.