Histoloji ve Embriyoloji

Histoloji ve embriyoloji (hücre bilimi), insan vücudunu oluşturan hücrelerin yapılarını, çalışmalarını ve görevlerini  inceleyen bir temel tıp bilim dalıdır. Hücreler, hücrelerin oluşturduğu dokular ve dokulardan oluşan organlar ve sistemlerin moleküler yapısını inceler. Histoloji ve embriyoloji ayrıca,  insan organizmasının rahim içindeki gelişimini (intrauterin gelişim) ve gelişimsel bozuklukların nedenlerini moleküler düzeyde inceler.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.