Kardiyoloji

Kardiyoloji; kalp, kalp kapakları ve damar hastalıklarının tanı ve tedavileri ile ilgilenen bir tıp bilim dalıdır. Kardiyoloji dalında uzmanlaşmış doktorlara kardiyoloji uzmanı ya da kardiyolog denir. Kardiyoloji, girişimsel  ve girişimsel olmayan kardiyoloji olmak üzere ikiye ayrılır. Girişimsel kardiyoloji; damardan ilaç vererek kalp damarlarını görüntüleme (koroner anjiyografi), kasık damarından girerek, kalp içine ulaşmak suretiyle; daralmış kalp damarlarının balon ile açılması (anjiyoplasti), daralmış veya tıkanmış kalp damarlarını açıp içine stent yerleştirme (koroner stent), daralmış kalp kapaklarını balon ile genişleterek tedavi etme (balon valvuloplasti) gibi işlemleri (perkütan koroner girişimler) gerçekleştirir. Girişimsel kardiyoloji ayrıca, kalıcı kalp pili takılması ve kalp kasında elektrofizyolojik çalışmalar (kalp kasındaki elektriksel olaylar) gibi işlemleri de gerçekleştirir. Kardiyolojinin başlıca kullandığı tanı yöntemleri; kalp röntgeni, kalp elektrokardiyografisi (EKG), anjiyografi (damar içine boyalı madde vererek filmini çekme), ekokardiyografi (kalbe özel ses dalgaları göndererek yansımaları yazdırma), sintigrafi, kalp kateterizasyonu (özel aletlerle bacak damarlarından kalbin içine girerek kalbin basınçlarını ölçme veya boyalı madde vererek filmini çekme) ve miyokard (kalp kası) sintigrafisidir. 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.