Klinik Nörofizyoloji

Klinik nörofizyoloji, beyin, beyin sapı, omurilik, omurilikten çıkan kol, bacak ve diğer organlara dağılan çevresel sinirlerde ve kaslarda, kendiliğinden oluşan ya da değişik yöntemlerle meydana getirilen elektriksel aktivitelerin bilgisayar yardımıyla kaydedilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgilenen nöroloji bölümünün bir üst uzmanlık alanıdır (yan dal). Klinik nörofizyolojinin kullandığı başlıca tetkikler arasında  elektroansefalografi (EEG) ve elektromyonörografi (EMG) bulunmaktadır.

EEG (elektroansefalografi), beyinde oluşan  elektriksel aktiviteleri saçlı deri üzerinden kaydetme esasına dayanır. EEG, epilepsi (sara hastalığı), bilinç kaybı, ensefalit (beyin iltihabı) ve  menenjit (beyin zarı iltihabı) gibi hastalıklarında tanı ve takip amacı ile yapılır. İşlem sırasında saçlı deri bölgesine çok sayıda elektrod (genellikle 22 adet) yapıştırılır ve bu elektrodların EEG cihazı ile bağlantısı sağlanır. Hasta sessiz bir ortamda ve istirahat halinde kayıt yapılır.

EMG (elektromyonörografi),  kasların ve sinirlerin elektriksel aktivitesini kaydetme esasına dayanan bir tetkiktir. EMG incelemeleri genellikle tanı ve takip amacı ile yapılır. İnceleme sırasında, bir elektriksel uyaran ile sinirler uyartılır ve sonuçlar değerlendirilir.  EMG; karpal tünel sendromu, sinir sıkışmaları, yüz felci, sinir yaralanmaları, diyabetik polinöropati gibi periferik sinir sistemi hastalıkları, bel  ve boyun fıtıkları, kas hastalıkları, myastenia gravis ve als ve çocuk felci gibi motor nöron hastalıklarının tanısında yardımcı olmaktadır.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.