Yoğun Bakım

Yoğun bakım, vücutta bulunan bir ya da daha fazla organın yaralanma, zehirlenme veya çeşitli hastalıklar nedeniyle geçici olarak görevini yapamaması durumunda, organın bozulmuş olan fonksiyonlarının, asıl neden ortadan kalkıncaya kadar, yapay solunum cihazı başta olmak üzere, çeşitli cihazlar ile bu konuda uzmanlaşmış yoğun bakım doktorları tarafından desteklenmesi işleminin yapıldığı özel bir ünitedir. Yoğun bakım, diğer bölümlerden farklı olarak daha ileri teknolojiye sahip tıbbi ekipmana sahiptir. Anesteziyoloji ve reanimasyon, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, nöroloji, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji ve kardiyoloji gibi tıbbi bölümlerin kendi bünyesinde yoğun bakım üniteleri ve bu konuda uzmanlaşmış doktorları bulunmaktadır.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.