Pratisyen Hekimlik

Doktor kelimesi günlük kullanımda genellikle hekimlik yani tıp doktorluğu anlamında kullanılır. Doktor kelimesi hekimlik mesleği yanında, aynı zamanda bir ünvan olarak da kullanılır. Doktora sahibi olan tüm akademisyenler doktor ünvanı alır. Bizim buradaki konumuz ise tıp doktorluğu yani hekimliktir.

Ülkemizde altı yıl süren tıp eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler pratisyen doktor ya da pratisyen hekim ünvanını kazanırlar. Pratisyen hekim, birinci basamak yani koruyucu sağlık hizmetlerinde görev alır. Pratisyen hekimler, genel muayene sonrasında birçok hastalığın tanısını koyup tedavi edebilir, bazen de  hastayı sorunun daha fazla büyümeden ilgili uzman doktora sevk edebilir. Tıp fakültesini bitirip tıp doktoru (pratisyen hekim) olan bazı kişiler, eğer belirli bir alanda uzmanlaşmak isterlerse, seçtikleri uzmanlık alanında (branş), 4 ile 6 yıl arasında değişen uzmanlık eğitimi görerek uzman hekim olmaya hak kazanırlar.   Uzman doktor olmak isteyen pratisyen hekimler, Tıpta Uzmanlık Sınavı’na girerek başarılı olmak zorundadırlar. Bu sınavda başarılı olanlar, uzmanlık eğitimlerini de başarı ile tamamlamaları durumunda uzman doktor olurlar. 


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.