Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

Sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp, dalgıçlar ve sualtı inşaat işçileri gibi sualtında çalışan kişilerde meydana gelen sağlık sorunlarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp bilim dalıdır. Sualtı hekimliği, amatör ve profesyonel dalgıçların, dalmaya başlamadan önce başlangıç muayenelerini  yaparak,  dalışa engel bir hastalıklarının olup olmadığı araştırır ve olası riskler ve tedavileri konusunda kişilere yol gösterir. Dalışa uygun kişileri tespit ederek dalışa uygun ise ‘dalabilir raporu’ verir. Dalgıçların rutin sağlık kontrollerini yapar. Ayrıca dalışa bağlı olarak gelişen vurgun hastalığı (dekompresyon hastalığı) gibi hastalıkları tedavi eder. Hiperbarik tıp ise, bazı hastalıkların tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisi uygular. Bu tedavinin uygulandığı başlıca durumlar;  diabetik ayak ve bacak yaraları (venöz ülser) gibi iyileşmeyen yaralar, kazalara bağlı gelişen yaralanmalar, kompartman sendromu, osteomyelit (kemik iltihabı), gazlı gangren, nekrotizan fasiit, termal yanıklar, tutması riskli olan deri yamaları (greft ve flepler), karbonmonoksit zehirlenmesi, duman inhalasyonu, siyanid zehirlenmesi, hava ve gaz embolileri, ani görme kaybı ve ani işitme kaybı  gibi hastalıklardır.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.