Tıbbi Biyokimya

Hastalıklara bağlı olarak hücre, doku ve organlarda ortaya çıkan biyokimyasal bozuklukların oluş mekanizmalarını inceleyerek, hastalıkların önlenmesi, tanısı, birbirinden ayrılması (ayırıcı tanı), nasıl seyredeciği (prognoz) ve tedavinin izlenmesi konusunda uygulanan testlerin ve laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesini yapan ve bu konuda hastalığın tanı ve tedavisi ile ilgilenen bölümlere yardımcı olan bir tıbbi bölümdür. Bu konuda uzmanlaşmış tıp doktorlarına klinik biyokimya uzmanı denilmektedir. Hastalardan alınan ve laboratuara gönderilen kan ve idrar gibi numuneler, buralarda ilgili serolojik ve biyolojik testlere tabi tutulur ve biyokimya doktoru tarafından yorumlanır.

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.