Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

Tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji;  çevremizde bulunan normal, termal ve mineralli sular, çamur, gaz (karbondioksit, hidrojen sülfür) ve iklim (oksijen, güneş ışığı, ozon) gibi fiziksel ve kimyasal etkenlerin insan vücuduna olan etkilerini inceleyen, bunların faydalı ve tedavi edici olan etkilerini hastalıkların tedavisinde kullanan; hastalıklardan korunma, tedavi ve rehabilitasyon amacıyla balneolojik, farmakolojik (ilaç), non-farmakolojik ve doğal tedavi gibi yöntemlerini kullanan bir tıp bilim dalıdır.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.