Tıbbi Farmakoloji (İlaç Bilimi)

Tıbbi farmakoloji; ilaçların yapım aşamasından hastaların kullanımına girmesine kadar olan süreçte, vücutta meydana getirdiği tedavi edici ve yan etkileri (zararlı etkiler) inceleyen bir tıp bilim dalıdır. Bu konuda uzmanlaşmış doktorlara farmakoloji uzmanı ya da farmakolog denir. Farmakoloji, bitkilerden elde edilen veya yeni geliştirilen bazı maddelerin yararlı etkilerini ve olumsuz etkilerini (yan etki), ilaç olarak insanlarda kullanılmaya başlamadan önce, deney hayvanlarında ve klinik araştırmalar ile insanlarda inceler. 

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.