Çocuk Genetik Hastalıkları

Çocuk genetik hastalıkları, çocukluk yaş döneminde (0-18 yaş) görülen genetik hastalıkların tanısı, tedavisi ve izlemi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

çocuk genetik hastalıkları, genetik hastalıklarda asıl önemli olan hastalıkların önlenmesi olduğundan, genetik hastalıkların anne karnındayken tanısına yönelik incelemeleri gerçekleştirmektedir. Genetik olduğu düşünülen bütün hastalıklar hakkında genetik danışmanlık hizmeti vermektedir. Günümüzde kanserler, kalp ve damar hastalıkları, ruhsal bozukluklar ve ağır enfeksiyon hastalıkları gibi birçok hastalığın genetik temeli olduğu ortaya konmuştur. Bu konularla ilgili genetik danışmanlık, ayrıca zeka özürlü, görme özürlü, duyma özürlü ya da görünüm bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi yine çocuk genetik hastalıkları tarafından yapılmaktadır.

Çocuktan alınan kan, kemik iliği, kord kanı, doku örneği gibi numunelerde ve gebe kadınlardan alınan amniyon sıvısı örneğinde yapılan kromozom analizleri birçok genetik hastalığın tanısının konmasına veya hastalığa yatkınlık durumunun saptanmasına yardımcı olur.

 

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.