Sitopatoloji

Sitoloji, tıbbi patoloji bölümünün bir üst uzmanlık alanıdır (yan dal). Sitopatoloji, vücuttan elde edilen çeşitli sıvılarda, rahim ağzı ve vajinadan alınan sürüntülerde (yayma) ve tiroid, meme, karaciğer ve kemik iliği iğne aspirasyon biyopsi materyellerinde anormal ya da kanser hücresi araması yapar. 

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.