Neonatoloji (Yenidoğan Hastalıkları)

Doğumdan sonraki ilk 1 ay içindeki çocuklara yenidoğan denir. Neonatoloji ya da yenidoğan hastalıkları, yaşamın ilk ayı içindeki yenidoğan bebeklerin hastalıklarının tanısı, tedavisi ve izlemi ile ilgilenen bir tıp bilim dalıdır. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün bir üst uzmanlık alanıdır (yan dal). Erken doğum (prematürite), düşük doğum ağırlıklı doğum, çoğul gebelikler, anne karnında gelişimi geri kalmış bebekler, yenidoğan sarılığı, yenidoğanlarda görülen enfeksiyon hastalıkları ve cerrahi işlem uygulanan ve takip edilmesi gerekli olan bebeklere ait olan sorunlar neonetolojinin  başlıca ilgilendiği konulardır. Neonatoloji, yenidoğan döneminde görülen hastalıklarının tanı ve tedavisi sırasında, gerektiği zaman bazı  girişimsel tıbbi işlemler ve tedaviler de uygulamaktadır. Yenidoğan sarılıklarında uygulanan tedavi yöntemleri olan fototerapi (ışık tedavisi) ve kan değişimi, solunum yetmezliği durumlarında kullanılan mekanik solunum cihazı, vaktinden önce doğan bebeklerin (prematüre) beyin ultrasonografilerinin ve kalp hastalığı olan yenidoğanların kalp ultrasonografileri (ekokardiyografi) neonatoloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.