Diş Hekimi

Diş hekimliği, diş ve diş eti hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Diş hekimliği, dişlerde çürük ve yaralanma gibi nedenlerle meydana gelen bozuklukları çeşitli dolgu maddeleriyle düzeltmek ve dişlerin eski görevini ve estetiğini yeniden kazanmasını sağlamak ile uğraşır. Ayrıca  önleyici bir takım tedbirler alarak diş çürüklerinin önlenmesi de yine diş hekimliğinin ilgi alanına girer.  Diş hekimliği fakültesini (5 yıl) bitirenler diş hekimi ya da diş doktoru ünvanını kazanırlar. Bazı diş hekimleri, üst uzmanlık dallarında bir süre daha eğitim görerek uzman diş doktoru ünvanını alırlar.

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.