Çocuk Göğüs Hastalıkları

Çocuk göğüs hastalıkları(çocuk solunum yolu hastalıkları yada çocuk akciğer hastalıkları); çocuk yaş grubunda (0-18 yaş), burun deliklerinden başlayan ve soluk borusu ile akciğerlerdeki hava keseciklerine (alveol) kadar uzanan tüm solunum yollarının ve akciğer ile akciğer zarının hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilen bir bilim dalıdır. Bu konuda uzmanlaşmış çocuk doktorlarına çocuk göğüs hastalıkları uzmanı denir.

Çocuk göğüs hastalıkları’nın başlıca ilgilendiği hastalıklar; astım, bronşit, bronşiyolit, zatürre (pnömoni), tüberküloz, kistik fibrozis, bronşiyektazi, siliyer diskinezi (bronşlardaki titrek tüylerin çalışmaması), doğuştan olan akciğer ve bronş hastalıkları, plörezi (akciğer zarları arasında sıvı birikmesi) ve bronşlara yabancı cisim kaçmasıdır.

 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.