Girişimsel Radyoloji

Girişimsel radyoloji, radyoloji bölümünün bir üst uzmanlık alanı olup, ultrasonografi ya da tomogrofi gibi bir takım radyolojik görüntüleme yöntemleri eşliğinde, özel olarak yapılmış iğne ya da kateter gibi malzemeler kullanılarak, bazı hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Girişimsel radyolojinin uyguladığı başlıca işlemler arasında damar filmi (angiografi), damar darlıklarının genişletilmesi (angioplasti), daralmış damarlara halka (stent) konması, tıkama tedavisi (embolizasyon), tiroid biyopsisi, prostat biyopsisi ve meme biyopsisi, vücut boşluklarında toplanmış olan bazı sıvıların boşaltılması (drenaj), böbreğe kateter takılması  (perkütan nefrostomi) bulunmaktadır.

 

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.