Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Çocuk hematolojisi, çocuk sağlığı ve hastalıkları Bölümünün bir üst ihtisas dalıdır (yan dal). Çocuk yaş gurubunda (0-18 yaş) görülen her türlü kan hastalığının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Doğuştan var olan ve ailesel özellikteki kan hastalıkları (akdeniz anemisi ve hemofili ) ve halk arasında “kansızlık” olarak bilinen her türlü anemi hastalığı, kanama eğilimi ile seyreden doğuştan olan veya sonradan kazanılan kanama hastalıkları ve halk arasında “kan kanseri” olarak bilinen lösemi Çocuk Hematolojisi’nin ilgi alanına giren başlıca hastalıklardır.

 

Hangi Şikayetlere Bakar

Hangi Hastalıkları Tedavi Eder

Hangi Tıbbi İşlemleri Uygular


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.