<meta name="keywords" c filmi, rahim filmi hsg, rahim filmi nedir, rahim filmi nasıl yapılır, rahim filmi uzmanı, rahim filmi doktoru, rahim filmi hastanesi, hsg, ağrısız rahim filmi, rahim filmi nasıl çekilir, dr. cevat bayrak" />

Rahim Filmi - HSG

Rahim filmi olarak bilinen Histerosalpingografi (HSG) rahim boşluğunun ve tüplerin durumunu incelemek için çekilen röntgen filmidir.


Doktorlar.co, site içeriğinde 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 24.maddesi ve Tıbbi Deontoloji
Tüzüğü'nün ilgili maddelerine uymaya söz vermiştir.